Osta Hau Hau Champion või PrimaDog toode ja võida!

Võitja: Ebe Heinmaa

Registreeri ost:

There is no form selected or the form was deleted.

1. Hau Hau Championi ja PrimaDogi tarbijamängu (edaspidi kampaania) korraldajaks on Mobec AS, Kurekivi tee 2, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa (edaspidi Korraldaja).

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias osalemiseks ning auhindade võitmiseks tuleb osta Keila Tarbijate Ühistu kauplustes tooteid ning alles hoida- ja registreerida oma ostutsekk: kampaaniad.mobec.ee leheküljel. Ostude koguarv ühe osaleja kohta ei ole limiteeritud. Ühte ostutsekki saab registreerida ainult ühe korra.

4. Kampaanias osalevad kõik Hau Hau Champion ja PrimaDog toodete ostud, mis on sooritatud ajavahemikus 9.09 – 31.10.2019 ja mis registreeritakse varem kui 1.11.2019 (k.a).

5. Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 4 nimetatud tingimuse ja kelle ostutšekk on korrektselt registreeritud kampaaniad.mobec.ee leheküljel, osalevad järgmiste auhindade loosimises:
1 7kg koeratoitu
1x Koerte kuivtoidu mahuti
1x Koerte maiustuste komplekt

6. Loosimine toimub 4.11.2019 ning võitjatega võetakse registreeritud kontaktandmetel (telefon, email) ühendust 5 tööpäeva jooksul. Kampaania võitjad avalikustatakse kampaaniad.mobec.ee lehel hiljemalt 6.11.2019.

7. Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-mailidele) 30 tööpäeva jooksul, kaotab ta õiguse auhinnale. Kampaania Korraldaja ei vastuta kontaktandmete sisestamisel tehtud vigade eest.

8. Auhindu väljastatakse võitjatele kuni 30.11.2019 isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID-kaart) alusel Mobec´i kontorist aadressil Kurekivi tee 2, Harjumaa tööpäevadel kella 9.00 – 17.00. Lisainfo mobec@mobec.ee või telefoni +372 637 9445 teel. Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada enne 30.11.2019 on korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.

9. Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.

10. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja.

11. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

12. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldajale: Mobec AS, Kurekivi tee 2, Lehmja küla Rae vald, 75306 Harjumaa, märgusõnaga “Hau Hau Champion ja PrimaDog Keila TÜ”. Laekunud pretensioonidele vastatakse 14 tööpäeva jooksul.