Aastalõpu tähed, Lipton

01.12 – 12.12.2018

Võitjad:

 1. Age Escholz
 2. Maris Malm

Registreeri ostutšekk siin:

There is no form selected or the form was deleted.

Kampaania reeglid:

 1. “Aastalõpu tähed” tarbijamängu (edaspidi kampaania) korraldajaks on Mobec AS, Kurekivi tee 2, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa (edaspidi Korraldaja).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaanias osalemiseks ning auhindade võitmiseks tuleb osta Kodupoodidest 1 Liptoni tee ning alles hoida- ja registreerida oma ostutsekk: kampaaniad.mobec.ee leheküljel. Ostude koguarv ühe osaleja kohta ei ole limiteeritud. Ühte ostutsekki saab registreerida ainult ühe korra.
 4. Kampaanias osalevad kõik Liptoni tee ostud, mis on sooritatud ajavahemikus 1.12– 12.12.2018 Kodupoodidest ja mis registreeritakse varem kui 13.12.2018 (v.a).
 5. Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 4 nimetatud tingimuse ja kelle ostutšekk on korrektselt registreeritud kampaaniad.mobec.ee leheküljel, osalevad järgmiste auhindade loosimises:

2 piletit kontserdile “Aastalõpu tähed – Ines & Karl-Erik Taukar” Alexela kontserdimajas 18.12.2018
Kokku loositakse välja 3 õnnelikku võitjat ehk 6 kontserdipiletit.

 1. Loosimine toimub 14.12.2018 ning võitjatega võetakse registreeritud kontaktandmetel (telefon, email) ühendust 4 tööpäeva jooksul. Võitjalt palutakse nõusolekut tema nime avalikustamiseks kampaaniad.mobec.ee kodulehel.
 2. Kui auhinna võitja annab nõusoleku oma nime avaldamiseks Mobec kodulehel (kampaaniad.mobec.ee)  siis avaldatakse hiljemalt  13.12.2018 kampaania võitja nimi eelnimetatud internetilehel. Kui võitja selleks nõusolekut ei anna, siis avaldatakse eelnimetatud internetilehel teade kampaania loosimise toimumise ning auhinna üleandmise aja kohta.
 3. Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-mailidele) 4 tööpäeva jooksul, kaotab ta õiguse auhinnale. Kampaania Korraldaja ei vastuta kontaktandmete sisestamisel tehtud vigade eest.
 4. Auhindu väljastatakse võitjatele kuni 18.12.2018 e-posti teel või isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID-kaart) alusel Mobec´i kontorist aadressil Kurekivi tee 2, Harjumaa tööpäevadel kella 9.00 – 17.00. Lisainfo mobec@mobec.eevõi telefoni +372 637 9445 teel. Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada enne 18.12. 2018 on korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.
 5. Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.
 6. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja.
 7. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
 8. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldajale: Mobec AS, Kurekivi tee 2, Lehmja küla Rae vald, 75306 Harjumaa, märgusõna “AASTALÕPU TÄHED”. Laekunud pretensioonidele vastatakse 14 tööpäeva jooksul.