Võitjad:

Marika Bassova Telefoni lõpp…..2430

Angel Zirk telefoni lõpp…..4699

Aivi Kaasik telefoni lõpp 4339

Eveli Tuisk  telefoni lõpp…6048

Siiri Rautleht telefoni lõpp …2506

Tutvu kampaania tingimustega:

Tingimused

 1. PrimaCat tarbijamängu (edaspidi kampaania) korraldajaks on Mobec AS, Kurekivi tee 2, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa (edaspidi Korraldaja).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaanias osalemiseks ning auhindade võitmiseks tuleb osta Grossi Toidukauplustes PrimaCat kassitoite ning alles hoida- ja registreerida oma ostutsekk: kampaaniad.mobec.ee leheküljel. Ostude koguarv ühe osaleja kohta ei ole limiteeritud. Ühte ostutsekki saab registreerida ainult ühe korra.
 4. Kampaanias osalevad kõik PrimaCat kassitoitude , mis on sooritatud ajavahemikus 15.03 – 18.04.2021 ja mis registreeritakse varem kui 19.04.2021 (k.a).
 5. Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 4 nimetatud tingimuse ja kelle ostutšekk on korrektselt registreeritud kampaaniad.mobec.ee leheküljel, osalevad järgmiste auhindade loosimises:5x Kast PrimaCat toodetega
 6. Loosimised toimuvad 22.03.2021, 29.03.2021, 05.04.2021, 12.04.2021, 19.04.2021 ning võitjatega võetakse registreeritud kontaktandmetel (telefon, email) ühendust 5 tööpäeva jooksul. Kampaania võitjad avalikustatakse kampaaniad.mobec.ee ja grossitoidukaubad.ee lehel.
 7. Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-mailidele) 30 tööpäeva jooksul, kaotab ta õiguse auhinnale. Kampaania Korraldaja ei vastuta kontaktandmete sisestamisel tehtud vigade eest.
 8. Auhindu väljastatakse võitjatele kuni 23.04.2021 isikut tõendava dokumendi(pass, juhiluba või ID-kaart) alusel ja ostutšeki alusel Mobec´i kontorist aadressil Kurekivi tee 2, Harjumaa tööpäevadel kella 9.00 – 17.00. Lisainfo mobec@mobec.ee või telefoni +372 637 9445 teel. Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada enne 23.04.2021 on korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.
 9. Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.
 10. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja.
 11. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
 12. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldajale: Mobec AS, Kurekivi tee 2, Lehmja küla Rae vald, 75306 Harjumaa, märgusõnaga “ PrimaCat tarbijamäng”. Laekunud pretensioonidele vastatakse 14 tööpäeva jooksul.