Võitjad:

Kast Knoppersit, Anti Ehvik, ….2984

Termotass, Tatjana, ….5691

Kast Knoppersit, Kerstin, ….4858

Termotass, Uliana, ….0900

Kast Knoppersit, Age, ….5164

Kast Knoppersit, Anna, ….058

Termotass, Rustam, ….392

Termotass, Taavi, ….971

Termotass, Angela, ….4699

Kast Knoppersit, Laine, ….6729

Tutvu kampaania tingimustega:

Tingimused

1. Knoppersi tarbijamängu (edaspidi kampaania) korraldajaks on Mobec AS, Kurekivi tee 2, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa (edaspidi Korraldaja).

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias osalemiseks ning auhindade võitmiseks tuleb osta Knoppers tooteid ning alles hoida- ja registreerida oma ostutsekk: kampaaniad.mobec.ee leheküljel. Ostude koguarv ühe osaleja kohta ei ole limiteeritud. Ühte ostutsekki saab registreerida ainult ühe korra.

4. Kampaanias osalevad kõik allolevas nimekirjas nimetatud knoppers toodete ostud, mis on sooritatud ajavahemikus 01.04 – 30.04.2021 ja mis registreeritakse varem kui 04.05.2021 (v.a).
EAN TOODE
40144382 Knoppers krõbe vahvlimaiustus piima-pähklitäidisega 25g
40144450 Knoppers NutBar 40g

5. Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 4 nimetatud tingimuse ja kelle ostutšekk on korrektselt registreeritud kampaaniad.mobec.ee leheküljel, osalevad järgmiste auhindade loosimises:
5 x termotass
5 x Knoppers kast (kastis 24tk)
Kokku loositakse välja 10 auhinda
Loosimine toimub 06.05.2021 ning võitjatega võetakse registreeritud kontaktandmetel (telefon, email) ühendust 5 tööpäeva jooksul. Kampaania võitjad avalikustatakse kampaaniad.mobec.ee lehel hiljemalt 11.05.2021

6. Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-mailidele) 30 tööpäeva jooksul, kaotab ta õiguse auhinnale. Kampaania Korraldaja ei vastuta kontaktandmete sisestamisel tehtud vigade eest.

7. Auhindu väljastatakse võitjatele kuni 06.06.2021 ostutšeki alusel Mobec´i kontorist aadressil Kurekivi tee 2, Harjumaa tööpäevadel kella 9.00 – 17.00. Lisainfo mobec@mobec.ee või telefoni +372 637 9445 teel. Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada enne 31.12. 2018 on korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.

8. Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.

9. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja.

10. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

11. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldajale: Mobec AS, Kurekivi tee 2, Lehmja küla Rae vald, 75306 Harjumaa, märgusõnaga “KNOPPERS KAMPAANIA”. Laekunud pretensioonidele vastatakse 14 tööpäeva jooksul.